Lantunan Puji-pujian
118
1 *Mengucap syukurlah kepada Allah karena Ia baik,
kasih-Nya kekal selama-lamanya.
 
2 Biarlah orang Israil berkata,
“Kasih-Nya kekal selama-lamanya.”
3 Biarlah kaum keturunan Harun berkata,
“Kasih-Nya kekal selama-lamanya.”
4 Biarlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah berkata,
“Kasih-Nya kekal selama-lamanya.”
 
5 Di dalam kesesakan aku berseru kepada Allah,
Allah pun menjawab aku dengan memberi kelegaan.
6 *Allah menyertai aku,
aku tidak akan takut.
Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
7 Allah menyertai aku untuk menolongku.
Aku akan memandang rendah orang-orang yang membenci aku.
 
8 Lebih baik berlindung pada Allah
daripada percaya pada manusia.
9 Lebih baik berlindung pada Allah
daripada percaya pada para pemuka.
 
10 Segala bangsa mengepung aku,
tetapi dengan nama Allah kutumpas mereka!
11 Mereka mengepung aku,
ya,
mereka mengepung aku,
tetapi dengan nama Allah kutumpas mereka!
12 Mereka mengepung aku seperti lebah,
tetapi mereka dipadamkan seperti api yang membakar semak duri.
Dengan nama Allah kutumpas mereka!
13 Aku didorong dengan keras supaya aku terjatuh,
tetapi Allah menolong aku.
14 *Allah adalah kekuatanku dan puji-pujianku.
Ia telah menjadi keselamatanku.
 
15 Ada suara sorak-sorai dan kemenangan
di dalam perkemahan orang-orang benar,
“Tangan kanan Allah melakukan perbuatan yang gagah perkasa!
16 Tangan kanan Allah ditinggikan!
Tangan kanan Allah melakukan perbuatan yang gagah perkasa!”
 
17 Aku tidak akan mati,
melainkan hidup,
serta memasyhurkan perbuatan-perbuatan Allah.
18 Allah telah menghukum aku dengan keras,
tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut.
 
19 Bukakanlah bagiku pintu-pintu gerbang kebenaran,
aku hendak masuk melaluinya dan mengucap syukur kepada Allah.
20 Inilah pintu gerbang Allah,
orang-orang benar akan masuk melaluinya.
21 Aku hendak mengucap syukur kepada-Mu sebab Engkau telah menjawab aku,
dan telah menjadi keselamatanku.
 
22 *Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
telah menjadi batu penjuru utama.
23 Ini adalah pekerjaan Allah,
ajaib di mata kita.
24 Inilah hari yang Allah jadikan,
mari kita bergembira dan bersukacita karenanya.
 
25 Ya Allah,
selamatkanlah!
Ya Allah,
berikanlah kiranya keberhasilan!
26 *Diberkahilah dia yang datang dalam nama Allah!
Kami memohonkan berkah bagimu dari dalam Bait Allah.
27 Allah adalah Tuhan,
dan Ia telah menyinari kita.
Ikatlah kurban hari raya dengan tali
pada tanduk-tanduk mazbaha.
 
28 Engkaulah Tuhanku,
aku hendak mengucap syukur kepada-Mu!
Engkaulah Tuhanku,
aku hendak mengagungkan Engkau!
 
29 Mengucap syukurlah kepada Allah karena Ia baik,
kasih-Nya kekal selama-lamanya.