Zabur
Jalan Orang Benar dan Orang Fasik
1
1 Berbahagialah orang
yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk di tempat para pencemooh,
2 melainkan yang kesukaannya hukum Allah
dan yang merenungkan hukum-Nya siang dan malam.
3 *Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang daunnya tidak layu.
Segala sesuatu yang dilakukannya berhasil.
 
4 Tidak demikian orang fasik.
Mereka seperti sekam yang diterbangkan angin.
5 Sebab itu,
orang fasik tidak akan tahan dalam pengadilan,
demikian pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar.
 
6 Allah mengenal jalan orang benar,
tetapi jalan orang fasik akan binasa.