Hari Penghakiman Allah
4
1 “Sesungguhnya,
hari itu akan datang,
menyala-nyala seperti perapian.
Semua orang yang angkuh dan setiap orang yang melakukan kefasikan akan menjadi seperti tunggul jerami.
Hari yang datang itu akan menghanguskan mereka,”
demikianlah firman Allah,
Tuhan semesta alam,
“tanpa meninggalkan akar dan cabang.
2 Tetapi,
bagi kamu yang berkhidmat kepada nama-Ku,
matahari kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya.
a Kamu akan keluar sambil melompat-lompat seperti anak sapi dari kandang.
3 Kamu akan menginjak-injak orang fasik.
Pada hari yang Kusiapkan itu,
mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu,”
demikianlah firman Allah,
Tuhan semesta alam.
4 “Ingatlah hukum Taurat yang Kusampaikan melalui hamba-Ku Musa di Horeb,
yaitu ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diperuntukkan bagi semua orang Israil.
5 *Sesungguhnya,
Aku akan mengutus kepadamu Nabi Ilyas sebelum tiba hari Allah yang besar dan dahsyat itu.
6 Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya Aku tidak datang dan mengazab bumi dengan penumpasan.”