Doa Nabi Habakuk
3
1 Doa Nabi Habakuk.
Menurut nada ratapan.
 
2 Ya Allah,
aku telah mendengar kabar tentang Engkau,
dan pekerjaan-Mu,
ya Allah,
kukagumi!
Hidupkanlah kembali semua itu di masa kami,
nyatakanlah di zaman kami.
Dalam murka,
ingatlah rahmat.
 
3 Allah datang dari Teman,
Yang Mahasuci dari Gunung Paran.
a S e l a.
b
Kemuliaan-Nya meliputi langit,
dan bumi penuh dengan pujian kepada-Nya.
4 Cahaya-Nya seperti terang siang,
sinar memancar dari tangan-Nya.
Di situlah terselubung kuasa-Nya.
5 Di hadapan-Nya penyakit sampar berjalan,
wabah mengikuti langkah-Nya.
6 Ia berhenti,
lalu menggoyangkan bumi.
Dipandang-Nya dan digemparkan-Nya bangsa-bangsa.
Gunung-gunung sejak purbakala pecah,
dan bukit-bukit yang berabad-abad roboh.
Jalan-jalan-Nya kekal.
7 Kulihat kemah-kemah orang Kusyan dalam kesusahan
dan kain-kain tenda Tanah Midian bergetar.
 
8 Kepada sungai-sungaikah Engkau marah,
ya Allah?
Kepada sungai-sungaikah Engkau murka?
Kepada lautkah Engkau geram
sehingga Engkau mengendarai kuda-kuda-Mu dan kereta kemenangan-Mu?c
9 Engkau membuka sarung busur-Mu,
Engkau memberi perintah kepada tombak-Mu.
S e l a.
Kaubagi bumi dengan sungai-sungai.
10 Gunung-gunung gemetar melihat Engkau,
air bah mengalir lewat.
Samudra memperdengarkan suaranya
dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi.
 
11 Matahari dan bulan berhenti di kediamannya
karena sinar anak-anak panah-Mu yang melesat,
karena cahaya tombak-Mu yang berkilat.
12 Dalam murka Engkau melintasi bumi,
dalam amarah Engkau mengirik bangsa-bangsa.
13 Engkau maju untuk menyelamatkan umat-Mu,
untuk menyelamatkan orang yang Kaulantik.
Engkau meremukkan bubungan rumah orang fasik
dan membongkar alasnya sampai ke bagian atas.
S e l a.
14 Kepala pasukannya Kautikam dengan tombaknya sendiri
ketika mereka datang seperti badai untuk mencerai-beraikan aku.
Mereka bersukaria seolah-olah hendak melahap orang miskin
di tempat persembunyiannya.
15 Dengan kuda-kuda-Mu Engkau memijak laut,
limpahan air yang berbuih-buih itu.
 
16 Ketika aku mendengarnya,
gemetarlah hatiku,
bibirku bergetar mendengar bunyinya.
Tulang-tulangku digerogoti pembusukan,
dan aku gemetar di tempatku.
Namun,
dengan tenang akan kunantikan hari kesesakan,
yang akan mendatangi bangsa
yang bergerombolan menyerang kami.
 
17 Sekalipun pohon ara tidak berbunga
dan pohon anggur tidak berbuah;
sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan
dan ladang tidak menghasilkan bahan makanan;
sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan
dan tidak ada sapi dalam kandang,
18 aku akan bersukaria karena Allah
dan bergembira karena Tuhan yang menyelamatkan aku.
19 *Allah Taala adalah kekuatanku.
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa,
Ia membuat aku berjejak di tempat-tempatku yang tinggi.
 
Untuk pemimpin pujian.
Dengan permainan kecapiku.