Kesepuluh Perintah
5
1 *Musa memanggil semua orang Israil dan berkata kepada mereka,
“Dengarkanlah,
hai Israil,
ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
Pelajarilah semua itu dan lakukanlah dengan setia.
2 Allah,
Tuhan kita,
telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb.
3 Bukan dengan nenek moyang kita Allah mengikat perjanjian ini,
melainkan dengan kita,
yaitu kita semua di sini yang masih hidup pada hari ini.
4 Denganmu Allah bicara berhadap-hadapan di gunung,
dari tengah-tengah api.
5 (Pada waktu itu aku berdiri di antara Allah dan kamu untuk memberitahukan firman Allah kepadamu karena kamu takut pada api itu dan kamu tidak naik ke gunung itu.)
Ia berfirman,
6 ‘Akulah Allah,
Tuhanmu,
yang membawa engkau keluar dari Tanah Mesir,
dari tempat perhambaan.
7 Jangan ada padamu ilah lain,
selain Aku.
8 *Jangan membuat bagimu patung ukiran dan wujud apa pun yang ada di langit di atas,
atau yang ada di bumi di bawah,
atau di dalam air di bawah bumi.
9 *Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya karena Aku,
Allah,
Tuhanmu,
adalah Tuhan yang tidak mau diduakan.
Aku membalaskan kesalahan ayah kepada anak-anaknya,
kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku.a
10 Namun,
Aku menunjukkan rahmat-Ku kepada beribu-ribu orang yang mengasihi Aku dan yang memegang teguh perintah-perintah-Ku.
11 *Jangan menggunakan nama Allah,
Tuhanmu,
dengan sembarangan karena Allah akan memandang bersalah orang yang menggunakan nama-Nya dengan sembarangan.
12 *Peliharalah hari Sabatb dan jagalah kesuciannya,
seperti yang diperintahkan Allah,
Tuhanmu,
kepadamu.
13 Enam hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu,
14 tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Allah,
Tuhanmu.
Pada hari itu jangan lakukan pekerjaan apa pun,
baik engkau,
anak lelakimu,
anak perempuanmu,
hambamu yang laki-laki,
hambamu yang perempuan,
bahkan sapimu,
keledaimu,
atau binatangmu lainnya,
juga pendatang yang ada di kotamu.
Dengan demikian,
hamba-hambamu,
baik laki-laki maupun perempuan,
dapat beristirahat,
sama seperti engkau.
15 Ingatlah bahwa engkau pun pernah menjadi hamba di Tanah Mesir,
tetapi Allah,
Tuhanmu,
telah membawamu keluar dari sana dengan tangan yang kuat dan dengan kuasa yang nyata.
Itulah sebabnya,
Allah,
Tuhanmu,
memerintahkan engkau untuk memelihara hari Sabat.
16 * *Hormatilah ayahmu dan ibumu,
seperti yang telah diperintahkan Allah,
Tuhanmu,
kepadamu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang dikaruniakan Allah,
Tuhanmu,
kepadamu.
17 * *Jangan membunuh.
18 *Jangan berzina.
19 *Jangan mencuri.
20 *Jangan memberi kesaksian dusta tentang sesamamu.
21 *Jangan mengingini istri sesamamu.
Jangan menghasratkan rumah sesamamu,
demikian pula ladangnya,
hambanya,
baik laki-laki maupun perempuan,
sapinya,
keledainya,
atau apa pun yang dipunyai sesamamu.’
 
22 * *Itulah firman yang disampaikan Allah kepada seluruh jemaahmu dengan suara gemuruh di gunung,
dari tengah-tengah api,
awan,
dan kelam pekat.
Ia tidak menambahkan apa-apa lagi.
Setelah itu,
Ia menuliskan semua itu pada dua loh batu,
lalu menyerahkannya kepadaku.
Orang Israil Takut Menghadapi Kemuliaan Allah
23 Pada waktu kamu mendengar suara itu di tengah-tengah kegelapan sementara gunung itu menyala-nyala dengan api,
maka kamu,
yaitu semua kepala sukumu dan para tua-tuamu,
mendatangi aku.
24 Kamu berkata,
‘Sesungguhnya,
Allah,
Tuhan kita,
telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan-Nya dan kebesaran-Nya,
bahkan kita telah mendengar suara-Nya dari tengah-tengah api.
Pada hari ini kami telah melihat Allah berfirman kepada manusia,
tetapi manusia itu tetap hidup.
25 Sekarang,
mengapakah kami harus mati?
Api yang besar ini akan menghanguskan kami!
Jika lebih lama lagi kami mendengar suara Allah,
Tuhan kita,
kami akan mati.
26 Karena makhluk manakah yang dapat tetap hidup setelah mendengar suara Allah yang hidup itu berfirman dari tengah-tengah api,
seperti yang kami dengar?
27 Tuan sajalah yang datang mendekat dan mendengarkan semua yang difirmankan Allah,
Tuhan kita.
Setelah itu,
sampaikanlah kepada kami segala yang difirmankan Allah,
Tuhan kita,
kepada Tuan.
Kami akan mendengar serta melaksanakannya.’
28 Allah mendengar perkataanmu ketika kamu berbicara kepadaku.
Lalu,
Allah berfirman kepadaku,
‘Aku telah mendengar perkataan yang disampaikan bangsa ini kepadamu.
Semua yang mereka katakan itu baik.
29 Kalau saja hati mereka tetap begitu,
selalu bertakwa kepada-Ku dan memegang teguh segala perintah-Ku,
sehingga keadaan mereka serta anak-anak mereka baik untuk selama-lamanya!
30 Pergilah,
katakan kepada mereka,
“Kembalilah ke kemahmu.”
31 Sedangkan engkau,
tinggallah di sini bersama-Ku.
Aku hendak menyampaikan kepadamu segala perintah,
ketetapan,
dan peraturan yang harus kauajarkan kepada mereka supaya mereka melaksanakannya di negeri yang Kukaruniakan kepada mereka menjadi milik mereka.’
32 Jadi,
lakukanlah semua itu dengan setia,
seperti yang diperintahkan Allah,
Tuhanmu,
kepadamu.
Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri.
33 Tempuhlah segala jalan yang diperintahkan Allah,
Tuhanmu,
kepadamu supaya kamu dapat hidup,
keadaanmu baik,
dan lanjut umurmu di negeri yang akan kamu miliki.