22
1 *Kemudian,
malaikat itu menunjukkan kepadaku sungai air hayat.
Sungai itu jernih seperti kristal serta mengalir ke luar dari arasy Allah dan Anak Domba itu.
2 *Di tengah-tengah jalan kota itu,
yaitu di seberang-menyeberang sungai itu ada pohon hayat yang menghasilkan buah dua belas kali,
setiap bulan sekali.
Daun-daunnya adalah untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.
3 *Segala sesuatu yang terkutuk tidak ada lagi di sana.
Arasy Allah dan Anak Domba itu akan ada di dalam kota itu,
dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya.
4 Mereka akan melihat wajah-Nya,
dan nama-Nya pun tertulis pada dahi mereka.
5 *Malam tidak akan ada lagi di sana.
Cahaya pelita dan cahaya matahari pun tidak lagi mereka perlukan karena Tuhan sendiri,
yaitu Allah,
akan menerangi mereka,
dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.
Kedatangan Isa Al-Masih
6 Lalu,
ia berkata kepadaku,
“Perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar.
Allah,
Tuhan yang memberi ruh ilham kepada nabi-nabi,
telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi.”
7 “Lihat,
Aku akan segera datang.
Berbahagialah orang yang mematuhi perkataan-perkataan nubuat di dalam kitab ini.”
8 Aku,
Yahya,
mendengar dan melihat semuanya itu.
Setelah aku mendengar dan melihatnya,
sujudlah aku di kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu kepadaku.
9 Tetapi,
kata malaikat itu kepadaku,
“Jangan lakukan itu.
Aku adalah hamba,
sama seperti engkau dan juga semua saudaramu,
yaitu nabi-nabi dan mereka yang mematuhi perkataan-perkataan kitab ini.
Hanya Allah sajalah yang harus kausembah.”
10 Ia berkata lagi kepadaku,
“Jangan kausegel perkataan-perkataan nubuat di dalam kitab ini karena waktunya sudah dekat.
11 *Orang yang berbuat jahat,
biarlah ia terus berbuat jahat;
orang yang najis,
biarlah ia terus menajiskan dirinya;
orang yang benar,
biarlah ia terus berbuat kebenaran;
dan orang yang suci,
biarlah ia terus menyucikan dirinya!”
12 *“Lihat,
Aku akan segera datang dan membawa pahala untuk masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya.
13 *Aku adalah Alif dan Ya,
Yang Pertama dan Yang Terakhir,
Yang Permulaan dan Yang Penghabisan.
14 *Berbahagialah semua orang yang membasuh pakaiannya sehingga mereka berhak datang kepada pohon hayat itu dan berhak masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbangnya.
15 Tetapi,
mereka yang tinggal di luar kota adalah anjing-anjing,
ahli-ahli sihir,
orang-orang cabul,
pembunuh-pembunuh,
penyembah-penyembah berhala,
dan orang-orang yang suka akan kebohongan dan melakukan kebohongan.
16 *Aku,
Isa,
telah mengutus malaikat-Ku untuk memberi kesaksian tentang hal-hal ini kepadamu bagi kepentingan jemaah-jemaah.
Akulah akar dan keturunan Daud,
Aku bintang fajar yang gilang-gemilang.”
17 *Ruh dan pengantin perempuan itu berkata,
“Marilah!”
Hendaklah setiap orang yang mendengarnya berkata,
“Marilah!”
Siapa dahaga,
hendaklah ia datang,
dan siapa mau,
hendaklah ia mengambil air hayat itu dengan cuma-cuma.
Penutup
18 *Kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat yang tertulis di dalam kitab ini aku bersaksi,
“Jika seseorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan nubuat ini,
maka Allah akan menambahkan baginya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini;
19 dan jikalau seseorang menghilangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini,
maka Allah akan menghilangkan bagiannya dari pohon hayat dan dari kota suci itu,
seperti yang tertulis di dalam kitab ini.”
20 Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini bersabda,
“Benar,
Aku segera datang!”
Amin,
datanglah,
ya Isa,
Junjungan Yang Ilahi!
21 Rahmat Isa,
Junjungan Yang Ilahi,
menyertai semua orang saleh.
Amin.