Puji-pujian atas Kemurahan Allah
145
1 Puji-pujian Daud.
 
Ya Tuhanku,
ya Raja,
aku hendak meninggikan Engkau,
dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya.
2 Setiap hari aku hendak memuji Engkau,
dan hendak menyanjung nama-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya.
 
3 Mahabesar Allah dan sangat patut untuk dipuji!
Kebesaran-Nya tak terselidiki.
4 Generasi demi generasi akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu,
dan akan menyatakan keperkasaan-Mu.
5 Semarak keagungan-Mu yang mulia
dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib hendak kurenungkan.
6 Orang akan membicarakan kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat,
dan aku pun hendak menyatakan kebesaran-Mu.
7 Orang akan memasyhurkan kenangan akan kebajikan-Mu yang berlimpah-limpah,
dan akan bersorak-sorai tentang kebenaran-Mu.
 
8 Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Ia panjang sabar,
dan kasih abadi-Nya besar.
9 Allah itu baik terhadap semua orang,
rahmat-Nya berlaku atas semua yang dijadikan-Nya.
10 Semua yang Kaujadikan itu akan mengucap syukur kepada-Mu,
ya Allah,
dan orang-orang saleh-Mu akan memuji Engkau.
11 Mereka akan membicarakan kemuliaan kerajaan-Mu,
serta menyebut-nyebut keperkasaan-Mu
12 sehingga bani Adam tahu tentang keperkasaan-Mu,
dan kemuliaan kerajaan-Mu yang semarak.
13 Kerajaan-Mu adalah kerajaan yang kekal,
dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala generasi.
 
Allah setia dalam segala janji-Nya
dan pemurah dalam segala perbuatan-Nya.
14 Allah menopang semua orang yang terjatuh,
dan menegakkan semua orang yang tertunduk.
15 Mata semua orang menanti-nantikan Engkau,
dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya.
16 Engkau membuka tangan-Mu,
dan memenuhi keinginan segala yang bernyawa.
 
17 Allah benar dalam segala jalan-Nya,
dan pemurah dalam segala perbuatan-Nya.
18 Allah dekat pada semua orang yang berseru kepada-Nya,
pada semua orang yang berseru kepada-Nya di dalam kebenaran.
19 Ia melakukan keinginan orang-orang yang bertakwa kepada-Nya,
Ia pun mendengar teriakan mereka
dan menyelamatkan mereka.
20 Allah memelihara semua orang yang mengasihi-Nya,
tetapi Ia membinasakan semua orang fasik.
 
21 Mulutku akan menyampaikan puji-pujian kepada Allah,
hendaklah segala makhluk memuji nama-Nya yang suci untuk seterusnya dan selama-lamanya.