Dalam Lindungan Allah
91
1 Orang yang hidup dalam lindungan Yang Mahatinggi,
akan tinggal di bawah naungan Yang Mahakuasa.
2 Kepada Allah aku akan berkata,
“Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Tuhanku,
yang kupercayai.”
 
3 Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat pemburu,
dari penyakit sampar yang mematikan.
4 Ia akan menudungi engkau dengan perlindungan-Nya,
dan di bawah naungan-Nya engkau akan berlindung.
Kesetiaan-Nya akan menjadi perisai dan bentengmu.
5 Engkau tidak perlu takut terhadap malam yang mengerikan,
atau terhadap anak panah yang melayang di siang hari;
6 terhadap penyakit sampar yang menjalar dalam kegelapan,
atau terhadap wabah yang membinasakan di tengah hari.
7 Seribu orang akan rebah di sisimu,
dan sepuluh ribu di sebelah kananmu,
tetapi itu semua tidak akan mendekatimu.
8 Engkau hanya akan memandang dengan matamu,
dan melihat pembalasan atas orang-orang fasik.
 
9 Allah adalah tempat perlindunganmu,
Yang Mahatinggi telah kaujadikan tempat kediamanmu.
10 Kecelakaan tak akan menimpamu,
dan tulah tak akan mendekati kemahmu
11 *karena Ia akan memberi perintah kepada malaikat-malaikat-Nya mengenai engkau
supaya engkau dijagai di segala jalanmu.
12 Mereka akan mengangkat engkau pada kedua tangan mereka
supaya kakimu tidak terantuk pada batu.
13 *Singa dan ular sendok akan kaupijak,
singa muda dan ular naga akan kauinjak-injak di bawah kakimu.
 
14 Firman Allah,
“Karena ia mengasihi Aku,
maka Aku akan meluputkannya,
dan karena ia mengenal nama-Ku,
maka Aku akan melindunginya.
15 Ia akan berseru kepada-Ku,
dan Aku akan menjawabnya.
Aku akan menyertainya di dalam kesesakan,
dan Aku akan meluputkannya serta memuliakannya.
16 Dengan umur panjang Aku akan memuaskannya,
dan menyatakan kepadanya keselamatan dari-Ku.”