Pengakuan Dosa
51
1 Untuk pemimpin pujian.
Syair dari Daud
2 *ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba.
 
3 Ya Allah,
kasihanilah kiranya aku sesuai dengan kasih abadi-Mu.
Sesuai dengan rahmat-Mu yang besar,
hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku!
4 Basuhlah aku sebersih-bersihnya dari kesalahanku,
dan sucikanlah aku dari dosaku
 
5 karena aku menyadari pelanggaran-pelanggaranku,
dan dosaku senantiasa ada di hadapanku.
6 *Kepada-Mu,
kepada-Mu sajalah aku berdosa
dan melakukan apa yang jahat dalam pandangan-Mu
sehingga Engkau benar ketika Engkau berfirman,
dan bersih ketika Engkau menghakimi.
7 Sesungguhnya,
aku dilahirkan dalam kesalahan,
dan dikandung ibuku dalam dosa.
8 Sesungguhnya,
Engkau menghendaki kebenaran dalam batin,
dan Engkau memberitahukan hikmat kepadaku dalam hati nurani.
 
9 Sucikanlah aku dengan ranting hisop maka aku akan menjadi suci,
basuhlah aku maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju.
10 Biarkan aku mendengar kegirangan dan sukacita,
dan biarlah tulang-tulang yang Kauremukkan bergembira kembali.
11 Sembunyikanlah wajah-Mu dari dosa-dosaku,
dan hapuskanlah segala kesalahanku.
 
12 Ya Allah,
ciptakanlah dalam diriku hati yang suci,
dan perbaharuilah batinku dengan ruh yang teguh.
13 Janganlah membuang aku dari hadirat-Mu,
dan janganlah mengambil dariku Ruh-Mu yang suci.
14 Kembalikanlah padaku kegirangan karena keselamatan dari-Mu,
dan topanglah aku dengan ruh kerelaan.
 
15 Maka,
aku akan mengajarkan jalan-jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran,
dan orang-orang berdosa akan berbalik kepada-Mu.
16 Lepaskanlah aku dari utang darah,
ya Allah,
ya Tuhan keselamatanku,
maka lidahku akan bersorak-sorai karena kebenaran-Mu.
17 Ya Rabbi,
bukalah bibirku
maka mulutku akan menyatakan puji-pujian kepada-Mu!
18 Sebab Engkau tidak menghendaki kurban sembelihan.
Sekiranya aku mempersembahkan kurban bakaran,
Engkau tidak berkenan.
19 Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur.
Hati yang hancur dan remuk tak akan Kaupandang hina,
ya Allah.
 
20 Berbuat baiklah kepada Sion menurut keridaan-Mu,
bangunlah tembok-tembok Yerusalem.
21 Maka,
Engkau akan berkenan menerima kurban-kurban sembelihan yang benar,
yaitu kurban bakaran dan kurban yang dibakar seluruhnya;
maka orang akan mempersembahkan sapi-sapi jantan di atas mazbah-Mua.