Allah, Hakim Yang Adil
22
1 Untuk pemimpin pujian.
Menurut lagu:
Rusa di Kala Fajar.
Syair Daud.
 
2 *Ya Tuhanku,
ya Tuhanku,
mengapa Engkau meninggalkan aku?
Mengapa Engkau jauh,
tidak menolong aku
dan tidak memperhatikan eranganku?
3 Ya Tuhanku,
aku berseru pada siang hari,
tetapi Engkau tidak menjawab,
dan pada malam hari,
tetapi tidak juga aku tenang.
 
4 Namun,
Engkau Mahasuci,
Engkau bertakhta di atas puji-pujian Israil.
5 Kepada-Mulah nenek moyang kami percaya.
Mereka percaya,
dan Engkau meluputkan mereka.
6 Mereka berseru kepada-Mu,
lalu diluputkan.
Kepada-Mu mereka percaya,
dan mereka tidak dipermalukan.
 
7 Tetapi,
aku ini seperti ulat,
bukan orang.
Aku dicela manusia,
dan dihina orang banyak.
8 *Semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku.
Mereka mencibirkan bibir,
menggelengkan kepala,
9 *“Ia berserah kepada Allah
maka biarlah Ia membebaskannya!
Biarlah Ia menyelamatkannya
karena Ia berkenan kepadanya.”
10 Namun,
Engkaulah yang mengeluarkan aku
dari dalam kandungan.
Engkau membuat aku aman pada dada ibuku.
11 Kepada-Mulah aku diserahkan sejak dari dalam rahim.
Sejak dalam kandungan ibuku,
Engkaulah Tuhanku.
12 Janganlah jauh dariku sebab kesesakan sudah dekat
dan tidak ada penolong.
 
13 Banyak sapi jantan mengerumuni aku,
lembu-lembu jantan yang kuat dari Basan mengepung aku.
14 Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku,
seperti seekor singa yang mencabik-cabik dan mengaum.
15 Seperti air aku tercurah,
semua tulangku terlepas dari sendinya.
Hatiku seperti lilin,
meleleh di dalam dadaku.
16 Kekuatanku kering seperti tembikar,
dan lidahku melekat pada langit-langit mulutku.
Engkau menempatkan aku dalam debu maut.
17 Anjing-anjing mengerumuni aku,
gerombolan orang jahat mengepung aku.
Mereka menusuk tangan dan kakiku.
18 Semua tulangku dapat kuhitung,
mereka memandang dan mengamat-amati aku.
19 *Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka sendiri,
dan membuang undi atas jubahku.
 
20 Tetapi,
Engkau,
ya Allah,
janganlah jauh!
Ya kekuatanku,
tolonglah aku dengan segera!
21 Lepaskanlah nyawaku dari pedang,
hidupku dari cengkeraman anjing.
22 Selamatkanlah aku dari mulut singa
dan dari tanduk banteng.
Engkau telah menjawab aku.
23 *Aku akan memasyhurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku.
Di tengah-tengah jemaah aku akan memuji Engkau.
24 Hai orang-orang yang bertakwa kepada Allah,
pujilah Dia!
Hai semua keturunan Yakub,
muliakanlah Dia!
Gentarlah terhadap Dia,
hai semua keturunan Israil!
25 Sesungguhnya,
Ia tidak meremehkan dan tidak menistakan kesusahan orang yang tertindas,
dan Ia tidak menyembunyikan hadirat-Nya dari orang itu,
melainkan mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepada-Nya.
 
26 Karena Engkau aku menaikkan pujian
dalam jemaah yang besar,
dan aku hendak membayar nazarku
di hadapan orang-orang yang bertakwa kepada-Nya.
27 Orang yang miskin akan makan dan menjadi kenyang.
Orang yang mencari Allah akan memuji Dia.
Biarlah hatimu hidup selama-lamanya!
28 Segala ujung bumi akan teringat dan berpaling kepada Allah.
Segala kaum bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Nya
29 karena Allah sajalah yang memiliki kerajaan,
Dialah yang memerintah bangsa-bangsa.
 
30 Semua orang yang makmur di dunia ini akan bersantap dan sujud menyembah-Nya.
Semua orang yang turun ke dalam debu akan tunduk di hadapan-Nya,
yaitu orang-orang yang tak mampu menyambung hidup.
31 Anak cucu akan beribadah kepada-Nya
dan menceritakan tentang Allah kepada generasi yang akan datang.
32 Mereka akan datang dan akan menyatakan kebenaran-Nya
kepada bangsa yang akan lahir kemudian
bahwa Dialah yang membuatnya.