Siapa Boleh Datang kepada Allah?
15
1 Syair Daud.
Ya Allah,
siapakah yang boleh menumpang dalam Kemah Suci-Mu?
Siapakah yang boleh tinggal di gunung-Mu yang sucia?
2 Dia yang hidup tak bercela,
yang berbuat benar,
dan yang mengatakan kebenaran dalam hatinya;
3 dia yang tidak memfitnah dengan lidahnya,
yang tidak berbuat jahat terhadap sahabatnya,
dan yang tidak menanggungkan cela kepada tetangganya;
4 dia yang memandang hina orang keji,
tetapi menghormati orang yang bertakwa kepada Allah;
dia yang tidak mengubah janjinya sekalipun rugi;
5 dia yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan bunga,
dan yang tidak menerima suap untuk melawan orang yang tak bersalah.
 
Orang yang berbuat demikian
selama-lamanya tak akan tergoyahkan.