Kemerosotan Akhlak Bani Israil
7
1 Celakalah aku!
Karena keadaanku seperti keadaan setelah masa pengumpulan buah musim panas lewat,
seperti keadaan setelah masa pemetikan susulan buah anggur lewat.
Tidak ada setandan anggur untuk dimakan
atau buah ara pertama yang kusukai.
2 Orang saleh telah hilang dari bumi,
tidak ada yang jujur di antara manusia.
Mereka semua mengincar darah,
setiap orang memburu saudaranya dengan jaring.
3 Kedua tangan mereka terampil berbuat jahat.
Pembesar minta hadiah,
hakim makan uang suap,
dan orang besar berbicara sesuka hatinya—
mereka memutarbalikkan perkara.
4 Orang yang terbaik di antara mereka seperti onak,
orang yang terjujur lebih buruk daripada pagar duri.
Hari bagi para penjagamu,
yaitu hari penghukumanmu,
telah tiba.
Sekarang mereka akan menjadi bingung.
5 Jangan percaya kepada kawan,
jangan andalkan sahabat.
Jagalah pintu mulutmu
terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu.
6 *Anak laki-laki menghina ayahnya,
anak perempuan bangkit melawan ibunya,
menantu perempuan melawan ibu mertuanya.
Musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya sendiri.
Pengharapan Baru bagi Sion
7 Tetapi,
aku,
aku akan menengadah kepada Allah.
Aku akan berharap kepada Tuhan,
Penyelamatku.
Tuhanku akan mendengarkan aku.
8 Janganlah bergembira atas aku,
hai musuhku.
Sekalipun aku jatuh,
aku akan bangun pula.
Sekalipun aku duduk dalam kegelapan,
Allah akan menjadi terang bagiku.
9 Aku akan menanggung murka Allah
sebab aku telah berdosa kepada-Nya
sampai Ia memperjuangkan perkaraku
dan menegakkan keadilan bagiku.
Ia akan membawa aku keluar kepada terang,
dan aku akan melihat keadilan-Nya.
10 Musuhku akan melihatnya
dan akan diselubungi malu,
dia yang berkata kepadaku,
“Di manakah Allah,
Tuhanmu?”
Mataku akan memandangi dia.
Pada waktu itu ia akan diinjak-injak seperti lumpur di jalanan.
 
11 Akan datang hari untuk membangun tembokmu!
Pada hari itu perbatasanmu akan diperluas.
12 Pada hari itu orang akan datang kepadamu
dari Asyur dan dari kota-kota Mesir—
dari Mesir sampai ke Sungai Efrat—
dari laut ke laut dan dari gunung ke gunung.
13 Tetapi,
bumi akan menjadi tandus karena penduduknya,
karena hasil perbuatan mereka.
Doa Minta Tindakan dan Belas Kasihan Allah
14 Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu,
domba-domba milik pusaka-Mu,
yang terpencil mendiami rimba
di tengah-tengah Karmel.
Biarlah mereka merumput di Basan dan di Gilead,
seperti pada zaman dahulu.
 
15 “Seperti pada waktu engkau keluar dari Tanah Mesir,
akan Kuperlihatkan kepada mereka keajaiban-keajaiban.”
16 Bangsa-bangsa akan melihatnya dan merasa malu
atas segala keperkasaan mereka.
Mereka akan menekapkan tangan ke mulut
dan telinga mereka akan menjadi tuli.
17 Mereka akan menjilat debu seperti ular,
seperti binatang melata di bumi.
Mereka akan keluar dengan gemetar dari kubunya,
menghadap Allah,
Tuhan kita,
dengan gentar.
Mereka akan merasa takut terhadap Engkau.
 
18 Siapakah Tuhan yang seperti Engkau,
yang mengampuni kesalahan,
dan yang menghapuskan pelanggaran dari sisa milik pusaka-Nya?
Ia tidak mempertahankan murka-Nya untuk seterusnya
sebab Ia menyukai kasih abadi.
19 Ia akan kembali mengasihani kita,
dan akan menginjak-injak kesalahan kita,
dan segala dosa kami akan Kaubuang
ke laut yang dalam.
20 Engkau akan melimpahkan kesetiaan-Mu kepada Yakub
dan kasih abadi-Mu
kepada Ibrahim,
seperti yang telah Kaujanjikan dengan bersumpah
kepada nenek moyang kami sejak zaman dahulu.