Raja Mesias dan Penyelamatan Bani Israil
5
1 *“Tetapi,
engkau,
hai Betlehem Efrata,
yang kecil di antara kaum-kaum Yuda,
darimu akan tampil bagi-Ku
seorang yang akan menjadi penguasa di Israil.
Asal usulnya sudah sejak zaman dahulu,
sejak zaman purbakala.”
 
2 Sebab itu,
Ia akan membiarkan umat-Nya
sampai saat perempuan yang akan melahirkan telah selesai melahirkan.
Lalu,
saudara-saudaranya yang selebihnya
akan kembali kepada bani Israil.
 
3 Ia akan tampil dan akan menggembalakan mereka dengan kekuatan Allah,
dalam keagungan nama Allah,
Tuhannya.
Lalu,
mereka akan tinggal dengan aman
karena pada waktu itu ia menjadi besar
sampai ke ujung bumi.
4 Dia ini akan menjadi sumber kesejahteraan.
 
Apabila orang Asyur masuk ke negeri kita
dan apabila mereka menginjak puri-puri kita,
maka kita akan mengangkat tujuh orang gembala
dan delapan orang pangeran untuk melawan mereka.a
5 *Mereka akan menghancurkan Tanah Asyur dengan pedang
dan Tanah Nimrod di muka pintu gerbangnya.
Ia akan melepaskan kita dari orang Asyur
apabila mereka masuk ke negeri kita dan apabila mereka menginjak daerah kita.
6 Sisa Yakub akan ada
di tengah-tengah banyak bangsa
seperti embun dari Allah,
seperti hujan ke atas tumbuh-tumbuhan,
yaitu mereka yang tidak mengandalkan orang
dan yang tidak mengharapkan manusia.
7 Sisa Yakub akan ada di antara bangsa-bangsa,
di tengah-tengah banyak suku bangsa,
seperti singa di antara binatang-binatang hutan,
seperti singa muda di antara kawanan kambing domba.
Jika menerkam mangsa,
ia akan menginjak-injak
serta mencabik-cabik tanpa ada yang dapat melepaskan.
8 Tanganmu akan ditinggikan mengatasi lawan-lawanmu
dan semua musuhmu akan dilenyapkan.
 
9 “Pada hari itu,”
demikianlah firman Allah,
“Aku akan melenyapkan kuda-kudamu dari tengah-tengahmu
dan membinasakan kereta-keretamu.
10 Kota-kota negerimu akan Kulenyapkan
dan kubu-kubumu akan Kuruntuhkan.
11 Aku pun akan melenyapkan sihir dari tanganmu
dan para peramal tidak akan ada lagi padamu.
12 Patung-patung ukiranmu akan Kulenyapkan,
begitu pula tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu.
Engkau tidak akan lagi sujud menyembah
buatan tanganmu.
13 Akan Kucabut patung-patung Dewi Asyeramu dari tengah-tengahmu
dan Kumusnahkan kota-kotamu.
14 Aku akan melakukan pembalasan
dalam murka dan amarah
kepada bangsa-bangsa yang tidak mau taat.”