Moab
2
1 *Beginilah firman Allah,
“Karena tiga pelanggaran Moab,
bahkan empat,
Aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya.
Karena ia telah membakar tulang-tulang raja Edom menjadi kapur,
2 maka Aku akan melepas api ke Moab,
yang akan melalap puri-puri Keriot.
Moab akan mati dalam kegaduhan,
diiringi pekikan dan bunyi sangkakala.
3 Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya
dan mencabut nyawa semua pembesarnya bersama dia,”
demikianlah firman Allah.
Hukuman atas Yuda
4 Beginilah firman Allah,
“Karena tiga pelanggaran Yuda,
bahkan empat,
Aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya.
Karena mereka telah menolak hukum Allah
dan tidak memegang teguh ketetapan-ketetapan-Nya—
mereka disesatkan oleh dusta mereka
yang dahulu diikuti oleh nenek moyang mereka—
5 maka Aku akan melepas api ke Yuda,
yang akan melalap puri-puri Yerusalem.”
Hukuman atas Israil
6 Beginilah firman Allah,
“Karena tiga pelanggaran Israil,
bahkan empat,
Aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya.
Mereka menjual orang benar karena perak
dan orang melarat karena sepasang kasut.
7 Mereka menginjak-injak kepala fakir miskin ke dalam debu tanah
dan menyesatkan jalan orang lemah.
Anak dan ayah meniduri satu perempuan muda
sehingga nama-Ku yang suci dicemarkan.
8 Mereka membaringkan diri di sisi setiap mazbah berhala,
di atas pakaian gadaian orang.
Mereka meminum anggur orang-orang yang terkena denda
di dalam kuil berhala mereka.
 
9 *Padahal Akulah yang memunahkan orang Amori dari hadapan mereka,
yang tinggi seperti tinggi pohon aras
dan yang kuat seperti pohon besar.
Aku telah memunahkan buahnya dari atas
dan akarnya dari bawah.
10 Aku jugalah yang menuntun kamu keluar dari Tanah Mesir
dan memimpin kamu empat puluh tahun lamanya di padang belantara
supaya kamu dapat menduduki negeri orang Amori.
11 *Telah Kubangkitkan sebagian dari anakmu sebagai nabi
dan sebagian dari pemudamu sebagai orang nazir.
Bukankah betul begitu,
hai bani Israil?”
demikianlah firman Allah.
12 “Tetapi,
orang nazir kamu beri minum anggur,
dan para nabi kamu perintahkan,
‘Jangan bernubuat!’a
 
13 Sesungguhnya,
Aku akan menindih kamu di tempatmu
seperti kereta ditindih oleh saratnya berkas gandum.
14 Orang yang cepat tidak akan dapat lari,
orang yang kuat tidak akan dapat mengerahkan tenaganya,
dan kesatria tidak akan dapat meluputkan diri.
15 Orang yang memegang busur panah tidak akan dapat bertahan,
orang yang cepat kakinya tidak akan dapat meluputkan diri,
dan orang yang menunggang kuda pun tidak akan dapat meluputkan diri.
16 Orang yang berhati teguh di antara para kesatria
akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu,”
demikianlah firman Allah.