8
1 Pada waktu itu,”
demikianlah firman Allah,
“tulang-tulang raja-raja Yuda dan para pembesar,
tulang-tulang para imam dan para nabi,
serta tulang-tulang penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari kubur mereka.a
2 Semuanya akan diserakkan di depan matahari,
bulan,
dan segala benda langit yang mereka cintai,
sembah,
dan ikuti,
juga yang mereka cari dan mereka puja.
Semuanya tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan,
tetapi akan menjadi pupuk di permukaan tanah.
3 Semua sisa orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini,
yaitu orang-orang yang masih tinggal di segala tempat ke mana Aku menghalau mereka,
akan lebih suka mati daripada hidup,”
demikianlah firman Allah,
Tuhan semesta alam.
Dosa dan Hukumannya
4 Katakanlah kepada mereka,
“Beginilah firman Allah,
Masakan orang jatuh dan tidak bangun lagi?
Masakan orang berpaling dan tidak berbalik lagi?
5 Mengapa rakyat ini berpaling?
Mengapa Yerusalem berpaling terus-menerus?
Mereka berpegang kepada tipu daya
dan menolak untuk berbalik.
6 Aku telah memperhatikan dan mendengarkan,
tetapi mereka tidak berkata jujur.
Tak seorang pun menyesali kejahatannya
dengan berkata,
‘Apa yang telah kulakukan?’
Semua orang berpaling kepada gaya hidupnya sendiri,
seperti kuda menghambur ke dalam peperangan.
7 Bahkan burung ranggung di udara tahu musimnya.
Burung tekukur,
burung layang-layang,
dan burung bangau
ingat kapan mereka harus berpindah tempat,
tetapi umat-Ku tidak mengetahui
hukum Allah.
 
8 Bagaimana mungkin kamu berkata,
‘Kami orang bijak.
Kami memiliki hukum Allah’?
Ketahuilah,
pena dusta para juru tulis
telah membuat hukum itu menjadi dusta.
9 Orang-orang bijak akan malu,
mereka terkejut,
lalu tertangkap.
Sesungguhnya,
mereka telah menolak firman Allah.
Hikmat apakah yang ada pada mereka?
10 *Sebab itu,
Aku akan menyerahkan istri mereka kepada orang lain,
dan ladang-ladang mereka kepada orang-orang yang akan merebutnya.
Dari yang kecil sampai yang besar,
semuanya mengejar laba.
Dari nabi sampai imam,
semuanya melakukan penipuan.
11 *Mereka mengobati luka putri umat-Ku
dengan menganggapnya ringan,
kata mereka,
‘Damai,
damai!’
Padahal tidak ada damai.
12 Malukah mereka ketika mereka melakukan kekejian?
Tidak,
mereka tidak malu sama sekali!
Mereka bahkan tidak menyadari aib mereka.
Sebab itu,
mereka akan jatuh di antara orang-orang yang jatuh,
mereka akan terantuk pada waktu Aku menghukum mereka,”
demikianlah firman Allah.
 
13 “Aku akan menghabisi mereka sama sekali,”
demikianlah firman Allah.
“Tidak ada lagi buah pada pohon anggur.
Tidak ada lagi buah pada pohon ara,
dedaunan akan luruh.
Apa yang Kukaruniakan kepada mereka
akan lenyap.”
 
14 Mengapa kita duduk-duduk saja?
Berkumpullah dan marilah kita
masuk ke kota-kota yang berkubu,
lalu binasa di sana!
Allah,
Tuhan kita,
telah membinasakan kita,
dan memberi kita minum air beracun
sebab kita telah berdosa terhadap Allah.
15 Kita mengharapkan damai,
tetapi tidak ada sesuatu yang baik,
mengharapkan waktu kesembuhan,
tetapi yang ada hanya kengerian.
 
16 “Dengus kuda musuh terdengar dari Dan.
Karena bunyi ringkikan kuda jantan mereka,
seluruh negeri gemetar.
Mereka datang melahap negeri itu dan segala isinya,
kota dan penduduknya.
17 Lihat,
Aku melepas ular-ular ke tengah-tengah kamu,
yaitu ular berbisa yang tidak dapat dimanterai,
dan kamu akan dipagutnya,”
demikianlah firman Allah.
Ratapan atas Yuda dan Yerusalem
18 Ya Penghiburku dalam kedukaan,
hatiku lemah.
19 Dengar!
Suara teriakan putri bangsaku
dari negeri yang jauh:
“Tidak hadirkah Allah di Sion?
Tidak hadirkah Rajanya di dalamnya?”
 
Allah berfirman,
b “Mengapa mereka membangkitkan murka-Ku
dengan patung-patung ukiran mereka,
dengan berhala-berhala bangsa asing?”
 
20 “Musim menuai sudah berlalu,
musim panas sudah berakhir,
tetapi kita belum diselamatkan juga.”
 
21 Karena luka putri bangsaku,
aku pun luka.
Aku berkabung,
kengerian mencekam aku.
22 Tidak adakah balsam di Gilead?
Tidak adakah tabib di sana?
Mengapa belum datang juga
kesembuhan putri bangsaku?