64
1 Koyakkanlah kiranya langit,
lalu turun
sehingga gunung-gunung luluh di hadapan-Mu—
2 seperti api menyalakan semak-semak
dan seperti api mendidihkan air.
Buatlah nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu
sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu.
3 Ketika Engkau melakukan hal-hal yang dahsyat,
yang tidak kami sangka-sangka,
Engkau turun,
dan gunung-gunung luluh di hadapan-Mu.
4 *Sejak dahulu belum pernah orang mendengar,
belum pernah telinga menangkap,
belum pernah mata melihat
Tuhan,
selain Engkau,
yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia.
5 Engkau datang menolong orang yang senang melakukan kebenaran,
yaitu orang-orang yang mengingat Engkau di jalan-jalan-Mu.
Sesungguhnya,
Engkau murka karena kami berbuat dosa.
Kami sudah lama sekali melakukannya,
masakan kami dapat diselamatkan?
6 Kami semua seperti orang najis,
dan segala kebenaran kami seperti kain cemar.
Kami semua layu seperti daun,
dan kesalahan-kesalahan kami menerbangkan kami
seperti angin.
7 Tidak ada yang menyerukan nama-Mu,
yang bangkit untuk berpaut kepada-Mu
karena Engkau menyembunyikan hadirat-Mu dari kami,
dan menyerakkan kami karena kesalahan-kesalahan kami.
 
8 Tetapi sekarang,
ya Allah,
Engkaulah Bapa bagi kami.
Kamilah tanah liat dan Engkaulah tukang periuk.
Kami semua adalah buatan tangan-Mu.
9 Janganlah murka sedemikian hebat,
ya Allah,
dan janganlah mengingat kesalahan kami untuk seterusnya.
Oh,
pandanglah kiranya,
kami semua adalah umat-Mu.
10 Kota-kota-Mu yang suci telah menjadi padang belantara,
Sion telah menjadi padang belantara,
Yerusalem sunyi sepi.
11 Bait Tuhan kami yang suci dan mulia,
tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau,
telah dibakar habis.
Semua milik kami yang berharga telah menjadi reruntuhan.
12 Melihat semua ini,
ya Allah,
masakan Engkau menahan diri?
Masakan Engkau tidak bertindak dan mengazab kami sedemikian hebat?