Seruan untuk Turut Serta dalam Keselamatan dari Allah
55
1 *“Hai semua orang yang dahaga,
mari,
ambillah air!
Hai orang yang tidak punya uang,
mari,
belilah makanan dan makanlah!
Mari,
belilah anggur dan susu
tanpa uang dan tanpa bayaran!
2 Mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan makanan,
dan hasil jerih lelahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?
Dengarkanlah Aku baik-baik dan makanlah apa yang baik.
Biarlah kamu bersenang-senang dengan hidangan yang berlemak.
3 *Pasanglah telingamu dan datanglah kepada-Ku,
dengarlah maka kamu akan hidup.
Aku akan mengikat perjanjian yang kekal dengan kamu
menurut kasih abadi yang teguh kepada Daud.
4 Sesungguhnya,
Aku menetapkan
dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa,
menjadi seorang pemimpin dan pemerintah bagi bangsa-bangsa.
5 Sesungguhnya,
engkau akan memanggil bangsa yang tidak kaukenal,
dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu
oleh karena Allah,
Tuhanmu,
Yang Mahasuci,
Tuhan bani Israil,
sebab Ia telah memuliakan engkau.”
 
6 Carilah hadirat Allah selagi Ia dapat ditemui,
berserulah kepada-Nya selagi Ia dekat.
7 Hendaklah orang fasik meninggalkan jalannya
dan orang jahat meninggalkan rancangan-rancangannya.
Hendaklah ia kembali kepada Allah
maka Ia akan mengasihaninya,
dan kepada Tuhan kita
karena Ia akan mengampuni dengan limpahnya.
 
8 “Sesungguhnya,
rancangan-Ku bukanlah rancanganmu
dan jalanmu bukanlah jalan-Ku,”
demikianlah firman Allah.
9 “Setinggi langit di atas bumi,
demikianlah tingginya jalan-Ku di atas jalanmu
dan rancangan-Ku di atas rancanganmu.
10 *Seperti hujan dan salju turun dari langit
dan tidak kembali ke sana,
melainkan membasahi bumi,
membuatnya berbuah dan bertunas,
memberikan benih kepada orang yang menabur dan makanan kepada orang yang mau makan,
11 demikianlah firman yang Kusampaikan:
Ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia,
melainkan akan melaksanakan apa yang Kukehendaki
dan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.
12 Sesungguhnya,
kamu akan keluar dengan sukacita
dan akan diantarkan dengan damai.
Gunung-gunung dan bukit-bukit
akan bergembira dengan sorak-sorai di hadapanmu,
dan semua pohon di padang akan bertepuk tangan.
13 Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar,
sebagai ganti jelatang akan tumbuh pohon murad.
Hal ini akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Allah,
sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.”