53
1 *Siapakah yang memercayai kabar kami,
dan kepada siapakah kuasa Allah dinyatakan?
2 Seperti tunas muda ia tumbuh di hadapan-Nya,
seperti akar dari tanah gersang.
Tidak ada keelokan dan tidak ada semarak padanya sehingga kita memandang dia,
tidak ada tampang sehingga kita menginginkan dia.
3 Ia dihina dan ditolak manusia,
seorang yang penuh derita dan terbiasa dengan kesakitan.
Ia dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia,
dan kita pun tidak menganggapnya.
 
4 *Sesungguhnya,
dialah yang menanggung penyakit kita
dan memikul derita kita,
padahal kita menganggap dia kena tulah,
dihukum Allah dan ditindas.
5 *Tetapi,
ia tertikam sebab pelanggaran-pelanggaran kita,
ia dihancurkan sebab kesalahan-kesalahan kita.
Hajaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan kepadanya
dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh.
6 Kita semua tersesat seperti domba,
setiap orang menyimpang menurut jalannya sendiri,
tetapi Allah telah menimpakan kepadanya
kesalahan kita semua.
 
7 * *Ia dianiaya dan ditindas,
tetapi ia tidak membuka mulutnya.
Seperti anak domba yang dibawa ke tempat penyembelihan,
seperti domba betina yang kelu di hadapan orang yang menggunting bulunya,
ia tidak membuka mulutnya.
8 Dari tahanan dan dari pengadilan ia diambil.
Mengenai orang seangkatannya—siapakah yang memikirkan
bahwa ia dilenyapkan dari negeri orang hidup?
Karena pelanggaran umat-Ku ia kena tulah.
9 *Kuburnya ditentukan di antara orang-orang fasik,
dan dalam kematiannya ia bersama seorang kaya
sungguhpun ia tidak pernah melakukan kekerasan
dan tidak ada tipu daya dalam mulutnya.
 
10 Namun,
Allah berkehendak menghancurkan dan menyakiti dia.
Jika ia menjadikan jiwanya kurban penebus kesalahan,
maka ia akan melihat keturunannya dan umurnya lanjut.
Kehendak Allah akan berhasil di tangannya.
11 Sesudah kesusahan jiwanya
ia akan melihat terang kehidupan dan merasa puas.
Hamba-Ku yang benar itu
akan membenarkan banyak orang dengan pengetahuannya.
Ia akan memikul kesalahan-kesalahan mereka.
12 *Sebab itu,
Aku akan menentukan bagiannya bersama orang-orang besar,
dan ia akan berbagi jarahan bersama orang-orang kuat
karena ia telah mencurahkan nyawanya sampai mati
dan diperhitungkan bersama orang-orang durhaka,
padahal ia menanggung dosa orang banyak
dan berdoa bagi orang-orang durhaka.