Hamba Allah sebagai Terang di Tengah-Tengah Segala Bangsa
49
1 *Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau!
Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh!
Allah telah memanggil aku sejak dari kandungan.
Sejak dari perut ibuku Ia telah menyebut namaku.
2 *Ia menjadikan mulutku seperti pedang yang tajam,
di bawah naungan kuasa-Nya Ia melindungi aku.
Ia menjadikan aku anak panah yang mengkilap,
di dalam tabung panah-Nya Ia menyembunyikan aku.
3 Firman-Nya kepadaku, “Engkaulah hamba-Ku, hai Israil,a
melalui engkau Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku.”
4 Tetapi, aku berkata, “Percuma aku berjerih lelah.
Aku menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tanpa guna.
Namun, hakku ada pada Allah
dan ganjaranku ada pada Tuhanku.”
 
5 Sekarang demikianlah firman Allah
Ia membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya,
untuk membawa Yakub kembali kepada-Nya,
dan untuk mengumpulkan Israil kepada-Nya.
Aku ini mulia dalam pandangan Allah
dan Tuhanku adalah kekuatanku—
6 *firman-Nya, “Terlalu ringan bagimu untuk menjadi hamba-Ku,
untuk membangkitkan kembali suku-suku Yakub,
dan untuk mengembalikan orang-orang Israil yang masih terpelihara.
Aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa
supaya engkau membawa keselamatan dari-Ku sampai ke ujung bumi.”
 
7 Beginilah firman Allah,
Penebus Israil, Tuhannya Yang Mahasuci,
kepada dia yang dihina manusia dan dipandang keji oleh bangsa itu,
kepada hamba para penguasa,
“Raja-raja akan melihat, lalu bangkit berdiri,
para pembesar akan sujud memberi hormat,
oleh karena Allah yang setia,
Yang Mahasuci, Tuhan bani Israil, telah memilih engkau.”
Sion (Yerusalem) Dipulihkan
8 * *Beginilah firman Allah,
“Pada waktu Aku berkenan, Aku akan menjawab engkau,
pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau.
Aku akan menjaga engkau dan menetapkan engkau
menjadi perjanjian bagi umat manusia
untuk menegakkan kembali negeri ini
dan membagi-bagikan milik pusaka yang telah sunyi
9 untuk berkata kepada orang-orang tahanan, ‘Keluarlah!’
kepada orang yang ada dalam kegelapan, ‘Perlihatkanlah dirimu!’
Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang merumput,
dan di segala bukit yang gundul akan ada padang rumput bagi mereka.
10 Mereka tidak akan merasa lapar atau dahaga,
mereka tidak akan tersengat oleh panasnya padang pasir atau teriknya matahari
karena Dia yang menyayangi mereka akan menuntun mereka
dan membimbing mereka ke dekat mata-mata air.
11 Aku akan membuat segala gunung-Ku menjadi jalan,
dan jalan-jalan raya-Ku akan dibangun.
12 Lihat, orang-orang ini akan datang dari jauh—
beberapa di antaranya dari sebelah utara dan dari sebelah barat,
dan beberapa dari Tanah Sinim.”
 
13 Bersorak-sorailah, hai langit!
Bergembiralah, hai bumi!
Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung!
Karena Allah telah menghibur umat-Nya
dan Ia akan menyayangi orang-orang-Nya yang tertindas.
 
14 Tetapi, Sion berkata, “Allah telah meninggalkan aku.
Tuhan telah melupakan aku.”
 
15 “Dapatkah seorang perempuan melupakan anak yang disusuinya,
dan tidak menyayangi anak dari kandungannya?
Ya, mereka bisa saja lupa,
tetapi Aku tidak akan melupakan engkau!
16 Lihat, Aku telah mengukir namamu di telapak tangan-Ku,b
tembok-tembok kotamu senantiasa ada di hadapan-Ku.
17 Anak-anakmu akan segera datang,
tetapi orang-orang yang meruntuhkan dan merusakkan engkau akan keluar darimu.
18 Layangkanlah pandang ke sekeliling dan lihatlah!
Mereka semua berkumpul dan datang kepadamu.
Demi Aku yang hidup,” demikianlah firman Allah,
“sungguh, engkau akan mengenakan mereka semua seperti perhiasan
dan melilitkannya ke badan seperti seorang pengantin perempuan.
19 Memang tempat-tempatmu telah rusak dan sunyi,
negerimu telah diruntuhkan,
tetapi sekarang engkau akan terlalu sempit bagi pendudukmu,
dan orang-orang yang menelan engkau akan pergi jauh-jauh.
20 Anak-anakmu yang dahulu hilang
masih akan berkata kepadamu,
‘Tempat itu terlalu sempit bagiku.
Berilah aku ruang supaya aku dapat tinggal.’
21 Engkau akan berkata dalam hatimu,
‘Siapakah yang telah melahirkan mereka ini bagiku?
Aku telah kehilangan anak dan mandul,
dibuang dan disingkirkan,
lalu siapakah yang membesarkan mereka ini?
Sesungguhnya, aku tertinggal seorang diri.
Dari manakah mereka ini?’”
 
22 Beginilah firman Allah Taala,
“Lihat, Aku akan mengangkat tangan-Ku bagi bangsa-bangsa
dan meninggikan panji-panji-Ku bagi suku-suku bangsa.
Mereka akan datang menggendong anak-anak lelakimu
dan mendukung anak-anak perempuanmu di atas bahu mereka.
23 Raja-raja akan menjadi bapak asuhmu
dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inang penyusumu.
Mereka akan sujud memberi hormat kepadamu
dan menjilat debu kakimu.
Engkau akan tahu bahwa Akulah Allah.
Orang-orang yang menantikan Aku tidak akan malu.”
 
24 Dapatkah barang rampasan direbut dari seorang kesatria
atau tawanan diselamatkan dari orang perkasa?
 
25 Sungguh, beginilah firman Allah,
“Bahkan tawanan seorang kesatria dapat direbut
dan rampasan orang perkasa dapat diselamatkan
karena Aku akan menentang orang yang menentang engkau
dan Aku akan menyelamatkan anak-anakmu.
26 Aku akan membuat orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri,
dan mereka akan mabuk oleh darahnya sendiri
seperti oleh anggur baru.
Semua manusia akan tahu
bahwa Aku, Allah, adalah Penyelamatmu
dan Penebusmu, Yang Mahakuat, Tuhan yang disembah Yakub.