Hamba Allah
42
1 * *Lihatlah Hamba-Ku yang Kutopang,
orang pilihan-Ku yang Kukenan.
Aku telah menaruh Ruh-Ku di atasnya,
dan ia akan membawa keadilan bagi bangsa-bangsa.
2 Ia tidak akan berteriak,
menyaringkan suara,
atau memperdengarkan suaranya di jalanan.
3 Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya,
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya.
Dengan setia ia akan membawa keadilan.
4 Ia sendiri tidak akan pudar atau patah terkulai
sampai ia menegakkan keadilan di bumi.
Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya.”
 
5 *Beginilah firman Allah,
Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya,
yang menghamparkan bumi
dengan segala yang dihasilkannya,
yang memberi napas kepada umat manusia yang tinggal di atasnya
dan ruh kepada mereka yang hidup di dalamnya,
6 *“Aku,
Allah,
telah memanggil engkau dalam kebenaran,
Aku akan memegang tanganmu dan menjaga engkau;
Aku akan menetapkan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia
dan terang bagi bangsa-bangsa
7 untuk mencelikkan mata orang buta,
untuk mengeluarkan orang tahanan dari dalam kurungan,
dan orang yang duduk di kegelapan dari dalam penjara.
 
8 Aku Allah,
itulah nama-Ku.
Aku tidak akan menyerahkan kemuliaan-Ku kepada yang lain
atau kemasyhuran-Ku kepada patung ukiran.
9 Lihat,
hal-hal yang dahulu sudah terjadi
dan hal-hal yang baru akan Kuberitahukan.
Sebelum hal-hal itu muncul,
Aku mengabarkannya kepadamu.”
Puji-pujian tentang Penyelamatan
10 Nyanyikanlah bagi Allah nyanyian baru,
sampaikanlah puji-pujian kepada-Nya dari ujung bumi,
hai orang-orang yang melaut serta segala isi laut,
hai pulau-pulau serta penduduknya!
11 Biarlah padang belantara dan kota-kotanya menyaringkan suara,
begitu pula desa-desa yang dihuni orang Kedar!
Biarlah penduduk Sela bersorak-sorai,
biarlah mereka berteriak gembira dari puncak gunung-gunung!
12 Biarlah mereka memuliakan Allah
dan menyatakan puji-pujian kepada-Nya di pulau-pulau.
13 Allah akan maju seperti seorang kesatria,
dan semangat-Nya akan bergelora seperti seorang pejuang.
Ia akan bersorak,
ya,
meneriakkan pekik perang,
dan akan menang atas musuh-musuh-Nya.
 
14 “Sudah lama sekali Aku membiarkan.
Aku tidak bertindak,
Aku menahan diri.
Tetapi sekarang,
Aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan,
Aku mau megap-megap dan terengah-engah.a
15 Aku akan membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit,
dan membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya.
Sungai-sungai akan Kujadikan pulau
dan kolam-kolam akan Kukeringkan.
16 Aku akan memimpin orang-orang buta
di jalan yang belum mereka ketahui.
Aku akan membimbing mereka
di lorong-lorong yang belum mereka ketahui.
Aku akan mengubah kegelapan menjadi terang di hadapan mereka
dan jalan yang berliku-liku menjadi lurus.
Hal-hal itulah yang akan Kulakukan bagi mereka.
Aku tidak akan meninggalkan mereka.”
17 Tetapi,
orang-orang yang percaya kepada patung ukiran
dan yang berkata kepada patung tuangan,
“Kamulah tuhan kami!”,
akan dipukul mundur dan menjadi sangat malu.
Kegagalan dan Kebutaan Israil
18 Hai orang-orang tuli,
dengarlah!
Hai orang-orang buta,
pandanglah dan lihatlah!
19 Siapakah yang buta,
selain hamba-Ku,
dan yang tuli seperti utusan yang Kusuruh itu?
Siapakah yang buta seperti orang yang hidup damai dengan Aku,
yang buta seperti hamba Allah?
20 Engkau telah melihat banyak hal,
tetapi tidak memperhatikan.
Telingamu terbuka,
tetapi engkau tidak mendengarkan.
21 Demi kebenaran-Nya,
Allah berkenan
mengagungkan dan memuliakan hukum Taurat.
22 Tetapi,
inilah bangsa yang telah dirampasi dan dijarah,
semuanya terperangkap dalam lubang
dan disembunyikan dalam penjara-penjara.
Mereka menjadi rampasan tanpa ada yang melepaskan,
menjadi jarahan tanpa ada yang berkata,
“Kembalikanlah!”
 
23 Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga untuk hal ini,
yang mau memperhatikan dan mendengar untuk masa mendatang?
24 Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk menjadi jarahan,
dan Israil kepada para perampas?
Bukankah Allah,
yang kepada-Nya kita telah berdosa?
Mereka tidak mau menempuh jalan-jalan-Nya
dan tidak mau mendengarkan hukum-Nya.
25 Sebab itu,
Ia mencurahkan kepada mereka murka-Nya yang panas
dan peperangan yang sengit.
Hal itu menghanguskan mereka dari sekeliling,
tetapi mereka tidak menyadarinya,
membakar mereka,
tetapi
mereka tidak memperhatikannya.