Kelahiran Raja Damai
9
1 *Bangsa yang berjalan dalam kegelapan
telah melihat terang yang besar.
Mereka yang tinggal di negeri bayang-bayang maut,
atasnya terang telah bersinar.
2 Engkau memperbanyak jumlah bangsa itu,
Engkau memperbesar sukacita mereka.
Mereka bersukacita di hadapan-Mu,
seperti orang bersukacita pada musim menuai,
seperti orang bergembira
ketika membagi-bagi jarahan
3 karena kuk yang mereka tanggung
dan kayu pikulan di bahu mereka,
yaitu tongkat para penindas mereka,
telah Kauhancurkan seperti pada zaman orang Midian.
4 Setiap sepatu yang berderap-derap dalam deru peperangan
dan pakaian yang berlumuran darah
akan dibakar dan menjadi bahan bakar untuk api.
5 Sesungguhnya,
seorang anak telah lahir bagi kita,
seorang putra telah dikaruniakan bagi kita.
Di atas bahunyalah pemerintahan akan dibebankan,
dan namanya akan disebut:
Penasihat Ajaib,
Tuhan yang Perkasa,
Bapa yang Kekal,
Penguasa damai.a
6 *Pertumbuhan pemerintahan serta damai
tidak akan ada habisnya
atas takhta Daud dan atas kerajaannya.
Ia akan mengokohkan dan menopangnya
dengan keadilan dan kebenaran
dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kecintaan Allah,
Tuhan semesta alam,
yang meluap-luap bagi umat-Nya akan membuat hal ini terwujud.
Murka Allah terhadap Efraim
7 Tuhan menyampaikan firman kepada Yakub
dan firman itu akan menimpa Israil.
8 Seluruh bangsa itu akan mengetahuinya,
yaitu Efraim dan penduduk Samaria,
yang berkata dalam kecongkakan
dan kepongahan hatinya,
9 “Tembok bata telah roboh!
Tetapi,
kita akan membangun kembali dengan batu pahat.
Pohon-pohon ara telah ditebang!
Tetapi,
kita akan menggantikannya dengan pohon-pohon aras.”
10 Allah membangkitkan lawan-lawan Rezin untuk menyerang mereka
dan menggerakkan musuh-musuh mereka.
11 Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat
melahap Israil dengan mulut ternganga.
 
Meskipun semua ini terjadi,
belum juga murka-Nya surut,
dan tangan-Nya masih tetap terulur untuk melawan.
 
12 Tetapi,
bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghukum mereka,
dan tidak mencari hadirat Allah,
Tuhan semesta alam.
13 Sebab itu,
Allah akan mengerat dari Israil,
baik kepala maupun ekor,
baik pelepah palem maupun gelagahb,
dalam sehari saja.
14 Para tua-tua dan orang-orang terhormat,
itulah kepala,
sedangkan para nabi yang mengajarkan dusta,
itulah ekor.
15 Para pemimpin menyesatkan bangsa ini,
dan orang-orang yang mereka pimpin menjadi kacau.
16 Sebab itu,
Tuhan tidak bersukacita karena kaum muda mereka,
dan tidak mengasihani anak-anak yatim serta janda-janda mereka,
karena mereka semua munafik dan jahat,
setiap mulut mengucapkan kekejian.
 
Meskipun semua ini terjadi,
belum juga murka-Nya surut
dan tangan-Nya masih tetap terulur untuk melawan.
17 Sungguh,
kefasikan menyala-nyala seperti api,
melalap duri dan onak,
membakar belukar di hutan
sehingga asapnya berkepul-kepul naik.
18 Oleh murka Allah,
Tuhan semesta alam,
negeri itu hangus,
dan bangsa itu menjadi seperti bahan bakar untuk api.
Tak seorang pun menyayangkan saudaranya.
19 Mereka merenggut di sebelah kanan,
tetapi tetap lapar,
mereka makan di sebelah kiri,
tetapi tidak juga kenyang.
Masing-masing memakan
daging lengannya sendiri.
20 Manasye memakan Efraim,
Efraim memakan Manasye,
dan bersama-sama mereka melawan Yuda.
 
Meskipun semua ini terjadi,
belum juga murka-Nya surut,
dan tangan-Nya masih tetap terulur untuk melawan.