Sion (Yerusalem) sebagai Pusat Kerajaan Damai
2
1 Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yuda dan Yerusalem.
 
2 *Pada hari-hari terakhir,
gunung tempat Bait Allah
akan ditegakkan sebagai puncak segala gunung
dan akan ditinggikan melebihi bukit-bukit.
Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana.
3 Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata,
“Mari kita naik ke gunung Allah,
ke Bait milik Tuhan yang disembah Yakub.
Ia akan mengajarkan jalan-jalan-Nya kepada kita
sehingga kita dapat berjalan menempuhnya.”
Sungguh,
hukum akan keluar dari Sion,
dan firman Allah dari Yerusalem.
4 *Ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa
dan akan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa.
Mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak,
dan tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas.
Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa,
dan mereka tidak akan lagi belajar perang.
 
5 Hai kaum keturunan Yakub,
mari kita berjalan di dalam terang Allah.
Hukuman Allah terhadap Mereka yang Meninggikan Diri
6 Sungguh,
Engkau telah menelantarkan umat-Mu,
kaum keturunan Yakub,
karena mereka dipenuhi takhayul dari Timur.
Mereka menjadi peramal seperti orang Filistin,
dan berjabat tangan dengan orang-orang kafir.
7 Negeri mereka penuh perak dan emas,
tidak ada habisnya harta mereka.
Negeri mereka penuh kuda,
tidak ada habisnya kereta mereka.
8 Negeri mereka penuh berhala.
Mereka sujud menyembah buatan tangannya sendiri,
barang yang dibuat oleh jari-jarinya sendiri.
9 Maka,
manusia hina ditundukkan
dan orang mulia direndahkan.
Jangan ampuni mereka!
 
10 *Masuklah ke celah gunung batu
dan bersembunyilah di bawah tanah
dari kedahsyatan Allah
dan semarak keagungan-Nya!
11 Mata manusia yang sombong akan direndahkan
dan orang yang congkak akan ditundukkan.
Hanya Allah saja yang akan ditinggikan
pada hari itu.
 
12 Sungguh,
Allah,
Tuhan semesta alam,
menetapkan satu hari pembalasan
bagi semua orang yang sombong dan congkak,
bagi semua orang yang meninggikan diri supaya mereka direndahkan;
13 bagi semua pohon aras di Libanon yang tinggi dan menjulang;
bagi semua pohon besar di Basan;
14 bagi semua gunung yang tinggi;
bagi semua bukit yang menjulang;
15 bagi semua menara yang tinggi;
bagi semua tembok yang berkubu;
16 bagi semua kapal Tarsis;
dan bagi semua kapal yang indah.
17 Manusia yang sombong akan ditundukkan,
dan orang yang congkak akan direndahkan.
Hanya Allah saja yang akan ditinggikan pada hari itu,
18 sedangkan berhala-berhala akan hilang sama sekali.
 
19 Orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu
dan ke dalam lubang-lubang di bawah tanah,
menghindari kedahsyatan Allah
dan semarak keagungan-Nya ketika Ia bangkit menggemparkan bumi.
20 Pada hari itu manusia akan melemparkan
berhala perak dan berhala emas yang dibuatnya untuk disembah,
kepada tikus mondok dan kelelawar.
21 Ia akan masuk ke dalam rongga-rongga di gunung batu
dan ke dalam celah-celah di bukit batu,
menghindari kedahsyatan Allah
dan semarak keagungan-Nya ketika Ia bangkit menggemparkan bumi.
 
22 Berhentilah mengandalkan manusia,
ia tidak lebih daripada embusan napas.
Apa sesungguhnya nilainya?