Nyanyian Nabi Musa
32
1 “Perhatikanlah,
hai langit,
aku hendak berkata-kata.
Dengarlah,
hai bumi,
ucapan mulutku.
2 Biarlah pengajaranku menitik bagai hujan
dan perkataanku menetes bagai embun,
bagai hujan rintik-rintik ke atas rumput muda,
bagai hujan lebat ke atas tumbuh-tumbuhan.
3 Aku hendak memasyhurkan nama Allah.
Nyatakanlah keagungan Tuhan kita!
4 Gunung Batu yang sempurna pekerjaan-Nya
karena adil segala jalan-Nya.
Tuhan yang setia,
tanpa kecurangan.
Ia adil dan benar.
5 Mereka berlaku busuk terhadap Dia.
Karena noda mereka,
mereka bukan lagi anak-anak-Nya,
suatu generasi yang bengkok dan belat-belit.
6 Begitukah balasanmu terhadap Allah,
hai bangsa yang bodoh dan tidak bijak?
Bukankah Ia Bapamu yang menebus engkau,
yang menjadikan dan mengokohkan engkau?
7 Ingatlah zaman dahulu,
perhatikanlah tahun-tahun angkatan yang lalu.
Tanyakanlah kepada ayahmu maka ia akan memberitahukannya kepadamu;
kepada para tua-tuamu maka mereka akan mengatakannya kepadamu.
8 *Ketika Yang Mahatinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa,
ketika Ia memisah-misahkan bani Adam,
Ia menetapkan daerah bangsa-bangsa
menurut jumlah bani Israil.
9 Tetapi,
bagian Allah adalah umat-Nya,
Yakub adalah bagian milik pusaka-Nya.
10 Didapati-Nya dia di daerah padang belantara,
di gurun yang tandus,
tempat binatang mengaum.
Dikelilingi-Nya dia,
diperhatikan-Nya,
dan dijaga-Nya seperti apa yang disayangi-Nya.
11 Bagai rajawali mengguncang-guncangkan sarangnya,
melayang-layang di atas anak-anaknya,
mengembangkan sayapnya,
mengambil mereka,
dan membawa mereka di atas sayapnya,
12 demikianlah Allah sendiri menuntun dia
dan tidak ada ilah asing menyertai dia.
13 Dibuat-Nya dia menunggangi tempat-tempat tinggi di bumi
sehingga ia menikmati hasil ladang.
Dibuat-Nya dia mengisap madu dari bukit batu,
dan minyak dari gunung batu yang keras,
14 dadih dari kawanan sapi dan susu dari kawanan kambing domba,
dengan lemak anak-anak domba;
domba-domba jantan muda dari Basan dan kambing-kambing jantan,
dengan gandum yang terbaik;
juga dari buah anggur yang diperas kauminum air anggur.
 
15 Yesyuruna menjadi gemuk dan menendang ke belakang.
Engkau menjadi gemuk,
besar,
dan tambun!
Ia meninggalkan Allah yang telah menjadikannya
dan menghina Gunung Batu sumber keselamatannya.
16 Mereka menggusarkan Dia dengan ilah-ilah asing,
mereka membangkitkan murka-Nya dengan dewa-dewa kekejian.
17 *Mereka mempersembahkan kurban kepada setan-setan,
bukan Tuhan;
kepada dewa-dewa yang tidak mereka kenal,
dewa-dewa baru yang belum lama muncul,
yang tak ditakuti oleh nenek moyangmu.
18 Engkau mengabaikan Gunung Batu yang menciptakanmu,
dan engkau melupakan Allah yang menjadikanmu.
19 Allah melihat hal itu dan menolak mereka
sebab murka-Nya telah dibangkitkan oleh anak-anak-Nyab,
baik lelaki maupun perempuan.
20 Firman-Nya,
‘Aku akan menyembunyikan hadirat-Ku dari mereka.
Aku akan melihat bagaimana kesudahan mereka
karena mereka itu angkatan yang serong,
anak-anak yang tidak setia.
21 *Mereka menggusarkan Aku karena menduakan Aku dengan yang bukan Tuhan,
mereka membangkitkan murka-Ku dengan berhala mereka.
Sebab itu,
Aku akan menggusarkan mereka dengan yang bukan umat,
Aku akan membangkitkan amarah mereka dengan bangsa yang bodoh.
22 Dalam murka-Ku api tersulut,
menyala-nyala sampai ke alam kubur yang terbawah.
Bumi dan hasilnya dilalapnya,
dan dasar-dasar gunung dihanguskannya.
23 Aku akan menimbun malapetaka atas mereka,
anak-anak panah-Ku akan Kuhabiskan melawan mereka.
24 Mereka akan lemas karena kelaparan,
digerogoti oleh demam dan wabah yang dahsyat.
Aku akan melepas binatang buas yang bertaring kepada mereka
serta binatang melata yang berbisa di tanah.
25 Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar,
akan menggugurkan,
baik pemuda maupun anak dara,
anak menyusu,
serta orang beruban.
 
26 Seharusnya Aku berfirman,
“Aku akan menyerakkan mereka.
Aku akan melenyapkan kenangan tentang mereka dari antara manusia.”
27 Tetapi,
Aku mengkhawatirkan celaan musuh.
Jangan-jangan lawan-lawan mereka salah mengerti,
jangan-jangan mereka berkata,
“Kami kuat dan hebat!
Bukan Allah yang mengerjakan semua ini.”’
28 Mereka adalah bangsa yang kehilangan pertimbangan,
pada mereka tidak ada pengertian.
29 Kalau saja mereka bijak,
mereka akan mengerti hal ini
dan akan memahami kesudahannya.
30 Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar seribu orang,
atau dua orang dapat membuat lari sepuluh ribu orang,
kalau mereka tidak dijual oleh gunung batu mereka?
Allah telah menyerahkan mereka!
31 Gunung Batu orang-orang itu tidak seperti gunung batu kita,
musuh kita pun dapat menilainya.
32 Sesungguhnya,
pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom
dan dari ladang-ladang Gomora.
Buah anggur mereka adalah buah anggur beracun,
tandan-tandannya pun pahit.
33 Anggur mereka adalah bisa ular,
racun ular sendok yang ganas.
 
34 ‘Bukankah hal itu tersimpan pada-Ku,
termeterai dalam perbendaharaan-Ku?
35 *Akulah yang berhak membalas dan mengganjar.
Pada waktunya kaki mereka akan goyah
karena hari celaka sudah dekat
dan hal-hal yang sudah disiapkan bagi mereka akan segera datang.’
36 *Allah akan membela perkara umat-Nya
dan berbelaskasihan kepada hamba-hamba-Nya
apabila dilihat-Nya kekuatan mereka lenyap
dan tidak ada yang tersisa,
baik orang kurungan maupun orang merdeka.
37 Ia akan berfirman,
‘Di manakah dewa-dewa mereka,
gunung batu tempat mereka berlindung,
38 yang memakan lemak kurban sembelihan mereka
dan meminum anggur persembahan minuman mereka?
Biarlah mereka bangkit menolong kamu,
biarlah mereka menjadi tempat persembunyian bagimu.
 
39 Ketahuilah sekarang,
sesungguhnya Aku sendirilah Dia.
Tidak ada Tuhan di samping-Ku.
Akulah yang mematikan,
Aku pulalah yang menghidupkan.
Aku meremukkan,
dan Aku menyembuhkan.
Tidak ada yang dapat melepaskan sesuatu dari tangan-Ku.
40 Sesungguhnya,
Kuangkat tangan-Ku ke langit
dan berfirman:
Demi Aku yang hidup untuk selama-lamanya!
41 Jika Aku mengasah pedang-Ku yang berkilat-kilat,
dan penghukuman ada dalam tangan-Ku,
maka Aku akan menuntut balas atas lawan-lawan-Ku
dan mengganjar orang-orang yang membenci Aku.
42 Aku akan membuat anak-anak panah-Ku mabuk darah
sementara pedang-Ku memakan daging:
darah orang-orang yang terbunuh dan orang-orang yang ditawan,
dari kepala-kepala para pemimpin musuh.’
 
43 *Hai bangsa-bangsa,
bersorak-sorailah bersama umat-Nya
karena Ia akan membalaskan darah hamba-hamba-Nya
dan menuntut balas atas lawan-lawan-Nya.
Ia akan mengadakan pendamaian bagi tanah-Nya dan umat-Nya.”
Nasihat Nabi Musa yang Terakhir
44 Kemudian,
Musa beserta Yusak bin Nun datang untuk memperdengarkan segala perkataan nyanyian itu kepada bangsa itu.
45 Setelah Musa selesai memperdengarkan segala perkataan itu kepada semua orang Israil,
46 berkatalah ia kepada mereka,
“Taruhlah di hatimu segala perkataan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
Perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan segala perkataan hukum Taurat ini dengan setia
47 karena perkataan ini bukanlah perkataan yang sia-sia bagimu,
melainkan kehidupanmu.
Dengan perkataan ini umurmu akan lanjut di tanah yang akan kamu miliki setelah menyeberangi Sungai Yordan.”
Ajal Nabi Musa Mendekat
48 *Pada hari itu juga,
Allah berfirman kepada Musa,
49 “Naiklah ke Gunung Abarim,
yaitu Gunung Nebo di Tanah Moab,
yang berseberangan dengan Yerikho,
lalu pandanglah Tanah Kanaan yang Kukaruniakan kepada bani Israil menjadi milik mereka.
50 Engkau akan mati di atas gunung yang kaunaiki itu dan akan dikumpulkan bersama kaum leluhurmu sebagaimana Harun,
abangmu,
yang telah mati di Gunung Hor dan dikumpulkan bersama kaum leluhurnya
51 sebab kamu berdua telah berbuat tidak setia terhadap Aku di tengah-tengah bani Israil,
di mata air Meriba,
Kades,
di Padang Belantara Zin.
Kamu tidak menyatakan kesucian-Ku di tengah-tengah bani Israil.
52 Engkau boleh memandang negeri itu terbentang di hadapanmu,
tetapi tidak boleh masuk ke sana,
ke negeri yang Kukaruniakan kepada bani Israil.”