Tongkat Imam Harun Berbunga
17
1 Allah berfirman kepada Musa,
2 “Berbicaralah kepada bani Israil dan ambillah dua belas tongkat dari mereka,
satu tongkat dari setiap pemimpin,
mewakili setiap kaum keluarga.
Tuliskanlah nama para pemimpin itu pada tongkatnya masing-masing.
3 Nama Harun harus kautuliskan pada tongkat Lewi karena satu tongkat harus mewakili setiap kepala kaum keluarga.
4 Letakkanlah semua tongkat itu dalam Kemah Hadirat Allah,
di hadapan tabut loh hukum,
tempat Aku menjumpai kamu.
5 Nanti,
siapa yang akan Kupilih,
tongkatnya akan bertunas.
Demikianlah Aku akan meredakan sungut-sungut yang dilontarkan bani Israil terhadap kamu.”
6 Musa pun berbicara kepada bani Israil,
lalu semua pemimpin mereka memberikan tongkat kepadanya.
Tiap-tiap pemimpin memberikan satu tongkat menurut kaum keluarganya,
dua belas tongkat seluruhnya.
Tongkat Harun pun ada di antara tongkat-tongkat itu.
7 Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadirat Allah,
dalam kemah loh hukum.
8 *Ketika keesokan harinya Musa masuk ke dalam kemah loh hukum,
tampak tongkat Harun yang mewakili kaum keturunan Lewi telah bertunas.
Tongkat itu pun mengeluarkan kuncup,
berbunga,
dan menghasilkan buah badam.
9 Kemudian,
Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadirat Allah,
ke hadapan seluruh bani Israil.
Mereka melihat tongkat-tongkat itu,
lalu masing-masing pemimpin mengambil tongkatnya.
10 Berfirmanlah Allah kepada Musa,
“Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut loh hukum untuk disimpan sebagai tanda bagi orang-orang durhaka itu.
Dengan begitu engkau mengakhiri sungut-sungut mereka kepada-Ku supaya jangan mereka mati.”
11 Maka,
Musa pun melaksanakannya.
Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya,
demikianlah dilakukannya.
12 Kata bani Israil kepada Musa,
“Sesungguhnya,
kami akan mati!
Kami binasa,
kami semua binasa!
13 Siapa pun yang datang mendekati Kemah Suci Allah akan mati.
Haruskah kami habis binasa?”