Azab Kesepuluh Diberitahukan
11
1 Allah berfirman kepada Musa,
“Satu tulah lagi akan Kudatangkan atas Firaun dan atas Mesir,
sesudah itu barulah ia akan mengizinkan kamu pergi dari sini.
Ketika ia mengizinkan kamu pergi,
ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini.
2 Katakanlah kepada bani Israil,
hendaknya setiap laki-laki meminta kepada tetangganya barang-barang perak dan emas,
demikian pula setiap perempuan kepada tetangganya.”
3 Lalu,
Allah membuat orang Mesir berbaik hati kepada bangsa itu.
Lagi pula,
Musa adalah seorang yang sangat terpandang di Tanah Mesir,
baik di mata pegawai-pegawai Firaun maupun di mata rakyat.
4 Kata Musa,
“Beginilah firman Allah,
‘Pada waktu tengah malam Aku akan datang ke tengah-tengah Mesir.
5 Maka,
semua anak sulung di Tanah Mesir akan mati,
mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di atas takhtanya sampai anak sulung hamba perempuan yang bekerja dengan batu kisaran,
juga semua anak sulung binatang.
6 Akan ada tangisan yang hebat di seluruh Tanah Mesir.
Hal semacam itu belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi.
7 Akan tetapi,
kepada siapa pun dari bani Israil,
baik manusia atau pun binatang,
tak seekor anjing pun akan berani menyalak supaya kamu tahu bahwa Allah membuat perbedaan antara orang Mesir dengan orang Israil.’
8 Semua pegawaimu akan datang kepadaku,
sujud memberi hormat kepadaku dan berkata,
‘Keluarlah engkau bersama seluruh rakyat yang mengikut engkau.’
Sesudah itu,
aku akan pergi.”
Lalu,
keluarlah Musa meninggalkan Firaun dengan amarah yang menyala-nyala.
9 Firman Allah kepada Musa,
“Firaun tidak akan mendengarkan kamu,
sehingga dengan demikian makin banyaklah mukjizat yang dapat Kubuat di Tanah Mesir.”
10 Segala mukjizat itu diadakan oleh Musa dan Harun di hadapan Firaun,
tetapi Allah mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mengizinkan bani Israil pergi dari negerinya.